پیدا

آخ که میشه با هر شب ِ چشم ِ تو صدتا آسمون رو رنگ ِ رویا کرد . .

درخواست حذف اطلاعات

با خودم که روراست باشم این همه بداخلاقی هام فقط برای ِ این هست که اون ته تهای ِ دلم میخواد خونه باشه . .. مثلا هر بار هی میگم به خودم تو الان چه مشکلی داری ؟! داری مستقل زندگی میکنی . . خوش میگذرونی . . دغدغه ی خاصی نداری . . فقط به یه جواب میرسم که دلیلی براش ندارم ! دوست دارم خونه باشم . ..پیش ِ ایی که مطمئنم من دغدغه ی بزرگه زندگیشونم . . آه . . من همچنان لوسم . . لوسی که بزرگ شدنی توی ِ کارش نیست ! امروز همه حساس شدن انگار .. م همینطور ! وقتی به حرفش مثل ِ همیشه اهمیت ندادم بهش برخورد ! منم مثه مادر ِ همیشه مهربونی که گاهی جدی میشه و کوتاه نمیاد ، کوتاه نیومدم . . مثلا انگار که بهش بگم همیشه اونطوری که میخواد نمیشه خب ! خلاصه الان اونا هم خودشون رو زدن به خواب ، من هم اومدم اینجا بنویسم و هم زمان آهنگ ِ جدیدی که پیدا رو گوش بدم . . بعد از هر جمله ش هم که میگه : " آخ که میشه با هر شب ِ چشم ِ تو صدتا آسمون رو رنگ ِ رویا کرد . . صد تا آسمون رنگ ِ رویاهارو میشه با یه اشکت غرق ِ دریا کرد . . " هی یاده چشمای قشنگ ِ مامانم بیوفتم یا پر از محبت ِ بابام . . هیی . . این زندگیه یکنواخت اذیتم میکنه . . این نقشی که الان دارم . . این نقشم رو توی ِ زندگیم نمیخوام ! باید بپرسم از بقیه ی آدم ها روزاشون رو چطوری سپری میکنن ؟! ها براشون خسته کننده نیست ؟! دلشون نمیخواد یه تغییری داشته باشن ؟! * غرق ِ دریای عشق ِ تو شد دلی که تشنه مثل ِ کویره . .تشنه ی کویر بوی ِ دریا رو با یاد ِ تو میگیره . . تیتراژ مزرعه ی کوچک / سعید عبداللهی نیا