پیدا

میخواستم سفر کنم ُ یک شب ، دیدم سبک شده چمدان یعنی . ..

درخواست حذف اطلاعات

نمیدونم چی میخوام . . هیچی توی ِ ذهن ُ دلم نیست ! هیچ هم نیست . . ینی الان خودم رو میبینم فقط که دوست نداره ی کنارش باشه . . نه به دلیل ناراحتی ! به دلیل هیچ ! فقط میخوام تنها باشم و فکر کتم که من چی هستم. . چی بودم . .میخوام چی باشم . . اصلا چرا هستم ؟! + خودم باید باعث ِ اتفاق توی ِ زندگیم بشم . .. * من کل آسمان ِ تورا گشتم ، دیریست کفتران به تو مشغول اند . .ای کاش نامه ای به تو اما حیف. ..طوقی ِ پیر ِ نامه رسانم نیست ! نیست / رستاک