پیدا

تو ماه ِ بی قرار ِ من ، بیا زمین کنار ِ من ؛ بتاب بر من . . .

درخواست حذف اطلاعات

دوست ندارم طوری بگذرونم روزارو که انگار فقط میخوام بگذرن ، اما همینطوره . . فقط داره میگذره و من هیچ استفاده ایی ندارم از روزای ِ زندگیم . . این مدتی که م آباد بودم هر روز بارون بود اما هیچ وقت سعی ن مثل ِ گذشته هام لذت ببرم از بوی ِ بارون . .. بین ِ خواب ُ بیداریم صدای بارون اومد و من بالشتم رو برع که صورتم سمت ِ پنجره باشه و هم بوی ِ بارون رو حس کنم و هم ببینمش . . نمیدونم چند وقته که هیچ چیز ِ هیجان انگیزی توی ِ زندگیم نیست ! نمیدونم چند وقته که کم به حرف میام و وقتی به حرف میام کاملا گند میزنم . . یا طرف ُ دلخور میکنم یا مثل ِ امروز توی کلاس برای هیچ جمله ای برای بحث در مورد ِ درسش توی ِ ذهنم نمیاد . . انگار کاملا بسته شده . . ذهنم . . فکرم و همینطور دهنم ! فقط هی عصرا و شبا میشمرم چن روزه دیگه برمیگردم خونه . . اونم چیزی که خودمم میدونم هیچ تفاوتی برام نمیکنه . . مثلا الان فرضا گوشه ی خونه نشسته باشم . . خب که چی ؟! مگه همیشه دلم نمیخواسته تو اجتماع جریان داشته باشم . . یه جا نشینم . . اصلا انگار بلد نیستم زندگی کنم . . جز چرتو پرت گویی با بچه ها و خندیدن مگه چیزه دیگه ای هم بلدم ؟! من چه استفاده ای دارم میکنم ؟!چی داره بهم اضافه میشه ؟! اصلا خدای ِ من کجاست ؟! به قول ِ یه دوستی خدای من ، خدای زنده ای که وجود داره نیست . . خدای من یه خدای ِ مرده و غیره واقعیه که فقط فکر میکنم بهش ایمان دارم . . من به خدای زنده و حقیقی ایمان ندارم . . ی که اگه بهش ایمان داشتم وضع ُ حال ِ زندگیم این نبود . . اصلا مگه نه اینکه من خودم باید باعث ِ هیجان توی ِ زندگیم شم ؟! الان باید چیکار کنم ؟! دوست دارم یه کاری کنم که از خودم راضی باشم . . دوست دارم خودم باعث ِ حال ِ خوب توی ِ دلم شم . . خودم باعث شم روزام فقط رنگ ِ تموم شدن نداشته باشه و لذت بخش تر بشه . . دوست داشتنی تر بشه . . + شاید من نفهمم ولی تو حتماً میشنوی و هستی . . کمک کن زندگی کنم واقعا و اینقدر ل کننده نباشم . .