پیدا

مگر از این تنهاتر میشود دیگر دل ِ من ؟!

درخواست حذف اطلاعات

من همانم که ندانم لحظه ای جز به پریشانی و اندوه . .. به که گویم درد ِ دل را که شود تکرار در آینه ی کور . .. تا قیامت ، پاییزیست این جهان ِ باطل ِ من . .. پیله ای از تنهاییست در نهایت حاصل ِ من . .. "هوتن هنرمند / من همانم . ." نمیدونم خدای من . .. دیدم واقعا به جز خودت نمیتونم از ی کمک بخوام یا باهاش دردودل کنم و ازش بخوام کمکم کنه درست راه برم وانتخاب کنم . .. خدای ِ من تو هم قبول داری که بله گفتن به قیمت ِ نداشتن احساس علاوه بر ظلم ِ به خودم بیشتر ظلم ِ به طرف ِ مقابله ؟! تو هم قبول داری من مشکل دارم شاید ؟! اونقدری خوب بود که بفهمم اون مشکلی نداره بلکه بیشتره همه مشکل منم که نمیدونم چرا به راحتی هیچ چیز رو نمیتونم قبول کنم و خصوصا دلم که به شدت مقاومت نشون میده . .. من باید به ی بله بگم که این جمله هایی که بهش باور دارم در موردش صدق کنه . .. که بتونم بخاطرش فداکاری کنم . ..بتونم بخاطرش چشم رو خیلی چیزا ببندم . .. اینا همش برمیگرده به اینکه من معیارام چیه؟! خب نمیدونم . . معیارام سخت نیستن اما نمیدونم چرا معیاره من برای من نیست . .. من اصلی ترین مشکلم همیناست . . همین چیزای به ظاهر ساده اما مهم ! خدای ِ من . .دل گیر نباش ازم . ..البته فک نمیکنم باشی چون تو هوای اون رو که بنده ی خوبته داری و عیب ها واقعا از طرف ِ منه . .. من همیشه به خودم قول دادم اینطوری نباشم اما نیستم . دست ِ خودمم نیست واقعا . ..دست ِ خودم تیست چون میدونم اگه قبول کنم ، راه برام مشکله . ..نه فقط برای من ها . . برای اونم هس . .. مطمئنم تو بیشتر از هر ی اینارو درک میکنی . .. خدای بزرگم . کمک کن هر کدوم ی رو که شبیه خودمون و معیارامونه رو پیدا کنیم . .. نکنه منو فراموش کنی . ..من خیلی بهت نیاز دارم ! خیلی . .. من فقط نگران ِ ناراحت بودن ِ تو هستم . ..پس خواهش میکنم ناراحت نباش و من رو ببخش . .. من خیلی فک . . خیلی گریه و خیلی با عذابه وجدان دست ُ پا زدم تا به این نتیجه برسم . . بازم با این همه اگه تصمیمم اشتباهه خواهش میکنم یه طوری بهم بگو تا دیر نشده . .. من قبل از این اتفاقات خودم رو س بودم به تو . ..قبول کردی من و زندگیم رو ؟! + اگر که پایان ِ راه ِ سخت ِ من باشی ، عیور خواهم کرد از سیاهی ِ جاده ! امید ِ دیدار ِ تو درون ِ من جاریست ، که از تو نوری به چشم ِ من افتادست . .. "هوتن هنرمند / صدایم کن. .." * مادر بزرگ امروز به شدت یادت افتادم . .. امیدوارم دعا کنی برام . ..روزای ِ سخت و تصمیمات ِ سخت تر از اون . ..میترسم که نتونم درست قدم بردارم . .